Kulturotwórcza funkcja gier
Metody badań nad grami
 

Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


EN  
Terminy

Do 6 września można nadsyłać zgłoszenia. Powinny one zawierać Państwa dane i temat referatu, a także abstrakt z dołączoną informacją, czy przygotowują Państwo tradycyjne wystąpienie, czy tekst konferencyjny z krótkim referatem (więcej informacji na temat formuły zgłoszeń znajduje się tutaj).

Abstrakt powinien liczyć 150–250 słów. Oprócz tego należy w nim wskazać 3–6 najważniejszych pozycji bibliograficznych.

Do 15 września otrzymają Państwo informacje o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia.

Z przyjętymi abstraktami będzie można zapoznać się tutaj. Nadesłane teksty konferencyjne zamierzamy również zamieścić na naszej stronie internetowej. Tych z Państwa, którzy nie zgadzają się na tę formę publikacji, prosimy o wcześniejsze powiadomienie.

Do 15 października prosimy o nadsyłanie tekstów konferencyjnych poprzez Państwa profil na stronie konferencji (dotyczy to tylko osób, które wybrały tę formułę).

Do 31 października można uiszczać opłaty konferencyjne. Ewentualnej rezerwacji noclegów prosimy dokonywać pod adresem gry@konferencja.org.

21–22 listopada odbędzie się sama konferencja.

Do 31 grudnia prosimy nadsyłać artykuły do pisma "Homo Ludens", przygotowane zgodnie z wymogami publikacji. Za publikację w periodyku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwo Wyższego przyznaje obecnie 5 punktów.

Artykuł można zamieścić we własnym profilu na stronie konferencyjnej albo przekazać bezpośrednio na adres redakcji. Oczywiście teksty mogą być nadsyłane również przez osoby, które nie brały udziału w konferencji.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres gry@konferencja.org.